Friday Nov 08, 2019

Anna & Mikael - 9 slutsatser om relationer från 1000+ vetenskapliga artiklar

Vad utmärker långvariga och stabila kärleksrelationer? Det är vi själva mycket intresserade av! Den amerikanske professorn Brian Ogolsky och hans forskarteam har djupdykt i de senaste 50 årens forskning för att svara på frågan. De har gått igenom över 1000 publicerade vetenskapliga artiklar om relationer. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320